INFORMAATIOTA - VARUSTEET - ILMOITTAUTUMINEN - MAJOITUS

 

KILPAILUN SÄÄNNÖT - Rovaniemi66

Rovaniemi66, 22.-24 Helmikuuta 2019

 

Ilmoittautuminen alkaa 15.08.2018

(Imoittautuminen päättyy 15.12.2018)

 

Luethan säännöt huolellisesti läpi:

 

PÄIVÄT

Kilpailijoille pakollinen tiedotustilaisuus pidetään 22.helmikuuta 2019 klo 10.00

Kilpailu alkaa lauantaina 23.helmikuuta 2019 klo 09.00

Kilpailu päättyy sunnuntaina 24.helmikuuta 2019 klo 03.00

 

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumisaika on 15.08.2019 – 15.12.2019

 

Ilmoittautumismaksut:

Osallistumismaksu pyöräilijöille, hiihtäjille ja juoksijoille on 115 €.

Liikuntarajoitteisille osallistuminen on ilmaista.

Liikuntarajoitteisten osallistujamäärä on rajoitettu 2 osallistujaan.

 

OSALLISTUMISEN EVÄÄMINEN

Kilpalun johtajalla pidättää oikeuden evätä osallistumisen kilpailijoilta tarvittaessa.

 

KILPAILIJOISTA

- Osallistujan on oltava vähintään 18-vuotias (täysi-ikäinen).

- Rovaniemi66:n osallistujamäärä on rajattu 100 kilpailijaan.

- Kilpailija saa valita kulkeeko fatbike, hiihtäen vai jalan.

(Sähköiset fatbiket on kielletty)

 

Liikuntarajoitteisista kilpailijoista:

Meidän mielestamme jos liikuntarajoitteinen henkilö tuntee pystyvänsä osalistumaan kilpailuun, hän voi siihen osalistua. Riippuen rajoitteen asteesta organisaatio on valmis keskustelemaan ehdoista ja muokkaamaan kisan sääntöjä, niin tarvittaessa.

Esimerkiksi: opas sokealle osallistujalle tai tukea tarkistuspisteellä heille jotka eivät pysty keittamään ruokaa itse tai valmistamaan majoitetta tai miettiä toista vaihtoehtoa.

 

HYVITYS KÄYTÄNTÖ

Mikäli osalistuja peruu ilmoittautumisen hyvitys tapahtuu seuraavasti:

 

- Ennen 15.12.2018, 75% kokonaishinnasta palautetaan.

- Aikavällilä 16.12.2018 ja 13.01.2019, 50% kokonaishinnasta palautetaan.

- Aikavällilä 14.01.2019 ja 11.02.2019, 25% kokonaishinnasta palautetaan.

- 11.02.2019 jälkeen tehtyjä peruutuksia ei hyvitetä.

 

- Ilmoitautumisia ei voi siirtää toiselle kilpailijalle.

 

KILPAILUN PERUUNTUMINEN

- Mikäli organisaatio peruu kilpailun ennen sen alkua ilmoittautumismaksu palautetaan 100%:sti kaikkille kilpailijoille .

- Mikäli organisaatio peruu kilpailun sen alkamisen jälkeen, osalistumismaksuja ei palauteta.

 

Kilpailu voidaan peruuttaa sen alkamisen jälkeen mikäli olosuhteet käyvät vaarallisiksi. Mikä tahansa muu odottamaton säätilan muutos voi pakottaa kilpailun johtajan peruuttamaan kilpailun.

 

KILPAILUN PALKINNOT

- Jokaisen sarjan* voittajamies ja -nainen pääsee osallistumaan ilmaiseksi seuraavan vuoden kilpailuun.

- Jokaisen sarjan kolme parasta palkitaan.

- Kaikki maaliin päässeet saavat pienen matkamuisto.

 

* Oikeuttaa osalistumaan yhteen kilpailuun ja on voimassa kaksi vuotta.

 

KILPAILUN KESTO

Aikaa kilpailureitin suorittamiseen on 18 tuntia* (kilpailuaika päättyy klo: 03:00, 24.helmikuuta 2019). Jos kilpailija ei suoriudu reitistä määräajassa, hänet suljetaan kilpailusta.

 

* Käy katsomassa tarkistuspisteiden aukioloajat Internet -sivuilta kohdasta ”Tietoja“

 

KILPAILUA EDELTÄVÄ PAKOLLINEN TIEDOTUSTILAISUUS

Kilpailuja edeltävä tiedotustilaisuus on pakollinen kaikille osallistujille. Pre-race tiedotustilaisuudesta pois jääneet rangaistaan 4,5 tunnin lisäajalla.

 

Pre-race tiedotustilaisuudessa jaetaan kartat ja tarkistetaan pakolliset varusteesi*

 

* Sinun täytyy näyttää pakolliset varusteesi kilpailun johtajalle.

 

ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUPÄIVÄNÄ

Jokaisen osallistujan on ilmoittauduttava kilpailuun ja hoidettava kirjautuminen lähtöpaikalla klo 07.45 - 8.30. Jos osallistuja on myöhässä, eikä ole ilmoittautunut ennen klo 8.30, kilpailijoiden tulee odottaa 15 minuuttia lähdön alkamisesta kirjautuakseen kisaan ja saa myös 1 tunnin lisäaika-rangaistuksen.

 

PAKOLLISET VARUSTEET

(sinulla täytyy olla ne lähdöstä maaliin asti)

 

1- Otsalamppu ja tarpeeksi pattereita (kestävemmät: Energizer Ultimate Lithium).

2- Punainen vilkkuvalo ja tarpeeksi pattereita.

3- Pilli.

 

Punainen vilkkuva takavalo on oltava päällä pimeällä, sekä jos/kun leiriydyt tarkistuspisteiden välille. Kilpailijat, jotka eivät pidä vilkkuvaa punaista valoa päällä pimeällä tai tarkistuspisteiden välille leiriytyessään, poistetaan välittömästi kilpailusta.

 

Kilpailijoilla on oltava kaikki pakolliset varusteet mukanaan kilpailun alusta maaliin asti. Kilpailijoiden on tuotava pakolliset varusteet tarkistettavaksi tiedotustilaisuuteen.

 

Kilpailija, jolla ei ole pakollisia varusteita mukanaan, ei saa osallistua kilpailuun.

 

Kilpailija, joka saapuu maaliin ilman pakollisia varusteita, diskvalifioidaan eli hylätään.

 

HEIJASTAVAT VARUSTEET JA VALOT

Heijastavat varusteet ovat pakolliset kaikille kipailijoille.

 

Punainen vilkkuva takavalo ja etuvalot pitää olla päällä pimeän aikana.

 

Kilpailija jolla ei ole vilkkuvaa punaista takavaloa ja etuvaloa päälla pimeän aikana saa rangaistuksena 2 tuntia lisäaikaa. Jos kilpailijalla on vara-akut. Jos kilpailjalta puuttuvat vara akut johtaa tämä hylkäämiseen kilpailusta ja siirtymiseen lähimmälle noutopaikalle.

 

 

KILPAILUNUMERO

- Kilpailunumero on pakollinen kaikille osallistujille.

- Kilpailunumero pitää olla näkösillä koko kilpailun ajan. Jos ei ole, kilpailija hylätään.

- Pyöriin numero kiinnitetään eteen.

- Pulkkiin numero kiinnitetään vasemmalle puolelle.

- Reppuihin numero kiinnitetään taakse. Kiinnitetään repun päälle näkyviin (koskee mikäli ei ole ahkiota käytössä)

- Jos osalistuja kadottaa numeron hänet hylätään.

- Kilpailunumeroa ei voi vaihtaa.

 

REITIN SEURAAMINEN

Kilpailijoiden on seurattava merkittyä reittiä, oikaiseminen on kiellettyä.

Välillä reitti kulkee kanta-, seutu- ja metsäteiden yli. On kiellettyä kulkea muilla moottorikelkkareitillä tai jollain muulla reitillä, jota kilpailun järjestäjät eivät ole merkinneet. Maaston erityispiirteiden vuoksi järjestäjä voi muuttaa reittiä ilmoittamatta siitä etukäteen.

 

ROSKAT, KÄYTETYT tai MÄRÄT ym. VARUSTEET

Älä roskaa reittiä. Kilpailija poistetaan kilpailusta roskaamisen vuoksi. Älä jätä jälkeesi mitään. Kaikki lähtiessä mukaan otettu on kannettava mukana loppuun saakka. Märkiä tai rikkinäisiä vaatteita tai mitään varusteita ei saa jättää yhdellekään tarkastuspisteelle tai reitille.

 

TARPEIDEN TEKEMINEN

Älä tee tarpeitasi reitille vaan mene mahdollisimman kauas reitistä.

 

YKSITYISOMAISUUS

Kunnioita yksityisomaisuutta. On kiellettyä kulkea yksityisalueen poikki, leiriytyä yksityisalueella tai käyttää kenenkään toisen omaisuutta.

 

ULKOPUOLINEN APU

Kilpailusta on selviydyttävä omin avuin. Ulkopuolinen apu, kuten tukijoukot tai kuljetus moottorikelkalla, autolla tai moottoripyörällä, tms. on kielletty. Kilpailijat, jotka saavat ulkopuolista apua kilpailun aikana, poistetaan kilpailusta.

 

TARKISTUSPISTEET / TARKISTUSPISTEIDEN SULKEMISAJAT

Koska tarkistuspisteet ovat pieniä, kilpailua seuraavat tai muut kilpailuun kuulumattomat henkilöt eivät saa oleskella niillä. Tarkistuspisteillä on suojia, mutta jos haluat levätä, varaudu tekemään se ulkona, koska suojassa ei välttämättä ole tilaa.

 

- Kaikkien kilpailijoiden on hyväksyttävä tarkistuspisteiden ja kilpailun aikarajat.

 

- Kilpailija, joka unohtaa kirjautua tai jättää kirjautumatta sisään ja ulos jollain tarkistuspisteellä, poistetaan kilpailusta.

 

- Vettä on vain Porohovin tarkistuspisteellä.

 

RUOAN VALMISTAMINEN TARKISTUSPISTEILLÄ

Porohovi on ainoa tarkistuspisten josta löyty vesi (ensimmäinen ja viimenen tarkistuspiste).

Jos sinun on tehtävä ruokaa keittimelläsi tarkistuspisteellä, tee se suojan ulkopuolella. Joka tapauksessa voit tehdä ruokaa nuotiolla suojan ulkopuolella.

 

Kaikkien kilpailijoiden on kirjauduttava sisään ja ulos paikan päällä seuraavilla tarkistuspisteillä:

 

1. tarkistuspiste: Porohovi-1 .... suljetaan lauantaina klo 11.30

2. tarkistuspiste: Sinettäjärvi ... suljetaan lauantaina klo 14.30

3. tarkistuspiste: Mellavaara .... suljetaan lauantaina klo 18.00

4. tarkistuspiste: Sinettänlaavu . suljetaan lauantaina klo 21.00

5. tarkistuspiste: Porohovi-2 .... suljetaan lauantaina klo 24.00

6. tarkistuspiste: Rovaniemi .... suljetaan sunnuntaina klo 03.00

 

PELASTAMINEN, EVAKUOINTI, KILPAILUN KESKEYTTÄMINEN JA DISKVALIFIOINTI

Kilpailija on vastuussa evakuointi- ja pelastustoimenpiteiden kustannuksista.

 

Kilpailusta poistettu tai kilpailun keskeyttänyt osallistuja voi pyytää evakuointia tai moottorikelkkakuljetusta takaisin tielle. Kilpailija voi kuitenkin halutessaan ja siihen kyetessään palata kilpailun lähtöpaikalle omin avuin tai ulkopuolisen avun turvin.

 

Kaikkien kilpailijoiden on ilmoitettava kilpailun toimitsijoille, jos he aikovat keskeyttää kilpailun ja palata kilpailun lähtöpaikalle.

 

Evakuointi:

Jos osallistuja pyytää evakuointia, organisaatio vie hänet lähimmälle tielle (mootorikelkalla). Jos osallistuja haluaa, organisaatio voi tilata taksin noutamaan hänet. Tässä syystä on hyvin suositeltavaa pitää mukana vähintään 70 € käteistä kattaakseen evakuoinnista aiheutuvat kulut.

 

Hätä-evakuointi:

Hätä-evakuointi suoritetaan vain onnettomuustapauksissa. Hätä-evakuoinnissa organisaatio antaa tilanteen vaatiman avun osallistujalle. Hätä-evakuoinneissa avustavat tarpeen noin vaatiessa myös poliisi ja palokunta. Hätä-evakuoinnin kustannukset maksaa osallistuja tai häen henkilökohtainen vakuutuksensa.

 

GPS, SPOT, PUHELIMET

Kaikki suunnistusta, paikantamista tai hätätapauksia varten olevat laitteet ovat sallittuja. Matkapuhelinverkko kattaa lähes koko alueen. Kilpailun aikana on sallittua soittaa läheisilleen. He voivat myös seurata kilpailijan etenemistä Facebook -sivullamme.

 

KOIRAT

Jos osallistuja tuo koiran kilpailuun, hänet hylätään kilpailusta.

 

KUNNIOITTAVA KÄYTTÄYTYMINEN

Älä vahingoita mitään rakennelmia äläkä yksityisomaisuutta. Käyttäydy kunnioittavasti.

 

 

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä

INFORMAATIOTA - VARUSTEET - ILMOITTAUTUMINEN - MAJOITUS